Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej www.soloworkout.com Spis treści I. WSTĘP II. PRAWA AUTORSKIE III. CEL STRONY INTERNETOWEJ ORAZ TRESCI NA NIEJ ZAMIESZCZONE IV. WYMAGANIA TECHNICZE V. LINKI DO INNYCH STRON VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO VII. ZMIANY REGULAMINU. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez HEAVY KINEMATIC MACHINES sp….

Polityka Prywatności oraz cookies dla aplikacji SOLO Coach

Data wejście w życie: 15.01.2024 Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu przez nas zmian jest uznawane za akceptację tych zmian. W celu zapewnienia zgodności z wymogami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), niniejsza Polityka prywatności określa podstawę prawną, w oparciu o którą przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników Aplikacji, którzy są mieszkańcami UE lub przebywają na…

Polityka Prywatności oraz cookies dla aplikacji SOLO Workout

Data wejście w życie: 15.01.2024 Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu przez nas zmian jest uznawane za akceptację tych zmian. W celu zapewnienia zgodności z wymogami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), niniejsza Polityka prywatności określa podstawę prawną, w oparciu o którą przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników Aplikacji, którzy są mieszkańcami UE lub przebywają na…

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. z siedzibą w Komorowie, Komorowo 4.  dla www.heavykinematic.com oraz www.soloworkout.com  Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Poniżej opisaliśmy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych. Nasze usługi i produkty opieramy na bezpieczeństwie i prywatności. Są one zgodne z wymogami rozporządzenia w sprawie ogólnej ochrony danych osobowych (RODO) oraz…

Klauzula dla osób kontaktujących się

Klauzula informacyjna dla osób przesyłających elektronicznie wiadomości lub zapytania lub kontaktujących się w inny sposób. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Informujemy, że przekazujemy Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bowiem korzystamy z usług ww. podmiotów. Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innych krajów poza Unią Europejską, w…

Klauzula LinkedIn

dedykowana w szczególności osobom, które korzystają z naszego profilu zamieszczonego na portalu LinkedIn, pod adresem https://www.linkedin.com/company/23724508, w tym poprzez: Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu LinkedIn. Serwis LinkedIn może przekazywać Państwa dane poza…

Klauzula Facebook

Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. dedykowana w szczególności osobom, które: Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego…

Klauzula Instagram

Klauzula informacyjna dla użytkowników profilu Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. na portalu Instagram  dedykowana w szczególności osobom, które są użytkownikami naszego profilu zamieszczonego na portalu Instagram, pod adresem https://www.instagram.com/soloworkout_app/ oraz https://www.instagram.com/soloworkout_pl/, w tym poprzez jego obserwowanie. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru…

Klauzula służbowe dane kontaktowe HKM

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których służbowe dane kontaktowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością (dot. m.in. służbowych danych kontaktowych  pracowników, pełnomocników, przedstawicieli  naszych Kontrahentów) Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podmiotów: Informujemy, że przekazujemy Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bowiem korzystamy z usług ww. podmiotów. Państwa…