Heavy Kinematic Machines Sp. z o.o. realizuje projekty:

1.

„Przeprowadzenie w firmie Heavy Kinematic Machines prac B+R mających na celu opracowanie systemu automatycznego i dokładnego zbierania informacji o treningu siłowym (SOLO)”
Cele i planowane efekty:
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, które umożliwią opracowanie nowego produktu – systemu automatycznego i dokładnego zbierania informacji o treningu siłowym, o nazwie SOLO. Nowy produkt będzie wdrażany w siłowaniach i klubach fitness.
Wartość projektu: 2 061 911,03PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 492 482,43PLN
Projekt realizowany w okresie: od 2018-05-01 do 2020-08-31
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać:
Rafał Kasperowicz, email: rafal.kasperowicz@heavykinematic.com

2.

Projekt realizowany w ramach Programu OperacyjnegoInteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3:
Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych, w fazie preseed przezfundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa
Solo Workout Tracking System – system automatycznegoi dokładnego zbierania informacji o treningu siłowym na maszynach siłowych ze stosem.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać:
Rafał Kasperowicz, email: rafal.kasperowicz@heavykinematic.com

3.
Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie rozwiązania, które będzie pierwszym zautomatyzowanym oprogramowaniem SDK działającym w czasie rzeczywistym automatycznie dostarczającym dane z ćwiczeń w oparciu o autorskie sensory SOLO Workout, raportującym pełen zakres danych wraz z dynamiką oraz obciążeniem używanym podczas poszczególnych ćwiczeń na maszynach siłowych stosowych używanych na siłowni oraz w rehabilitacji.
Opracowana technologia dostarczająca unikatowy sposób nowej możliwości interakcji z użytkownikiem umożliwi rozwój nowych gier dla celów terapeutycznych, gamifikacji w zakresie promocji sportu i zdrowego stylu życia.
Wartość projektu: 5 457 626,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 274 575,60 zł”
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać:
Rafał Kasperowicz, email: rafal.kasperowicz@heavykinematic.com