Polityka Prywatności oraz cookies dla aplikacji SOLO Workout

Data wejście w życie: 27.09.2023

 1. WPROWADZENIE.
  1. Niniejsza Polityka prywatności i cookies (dalej jako Polityka) stanowi integralną część Regulaminu użytkowania aplikacji SOLO Workout. Wszystkie pojęcia w niej użyte i pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie. Dodatkowo w Polityce użyto następujące pojęcia, którym nadano niżej wskazane znaczenie:
 • Dane Lokalizacyjne – oznaczają przybliżoną lokalizację lub, za zgodą Użytkownika, dokładną lokalizację Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji.
 1. Niniejsza Polityka dotyczy korzystania z Usługi. W rozumieniu niniejszego dokumentu termin „korzystanie” oznacza używanie, uzyskiwanie dostępu, instalowanie, logowanie, łączenie się, pobieranie, odwiedzanie lub przeglądanie Usługi. Wszyscy Użytkownicy i inne osoby, które pobierają Usługę, uzyskują do niej dostęp, używają jej lub subskrybują wyrażają zgodę na warunki naszej Polityki.
 2. Proszę uważnie przeczytać niniejszą Politykę ponieważ uzyskanie dostępu do Usługi i korzystanie z niej oznacza, że Użytkownik przeczytał niniejszą Politykę, zrozumiał ją i zgadza się na wszystkie określone w niej warunki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na którąś z części niniejszej Polityki lub naszego Regulaminu, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi ani nie powinien kontynuować korzystania z niej, ani też nie powinien przesyłać nam swoich Danych osobowych w jakikolwiek inny sposób.
 3. Polityka nie dotyczy informacji zbieranych przez:
 • nas w trybie offline lub w jakikolwiek inny sposób, w tym na dowolnej innej stronie internetowej obsługiwanej przez HKM lub jakąkolwiek stronę trzecią; lub
 • wszelkie osoby trzecie, w tym za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą zawierać łącza do Usługi lub być dostępne z Usługi lub za ich pośrednictwem, w tym za pośrednictwem dowolnego rodzaju urządzenia bezprzewodowego. Jeśli korzystasz z naszej Usługi na platformie strony trzeciej lub łączysz urządzenie strony trzeciej, będziesz podlegać polityce prywatności lub warunkom korzystania z tej platformy lub urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności, warunki użytkowania ani usługi świadczone przez takie platformy lub urządzenia i zachęcamy do zapoznania się z wszelkimi obowiązującymi zasadami przed ich użyciem.
 1. Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Za pośrednictwem Usługi osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać żadnych informacji osobistych ani innych. Nie zbieramy świadomie Danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie używaj ani nie podawaj żadnych informacji za pośrednictwem Usługi, nie rejestruj się w naszej Usłudze. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy Dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 16 roku życia lub o nim, prosimy o kontakt pod adresem rodo@heavykinematic.com.  
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z powyższym, o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki będziemy informować poprzez:
 • zamieszczanie zmienionej wersji Polityki w Aplikacji lub za jej pośrednictwem; 
 • lub poprzez informowanie Użytkowników z wyprzedzeniem o istotnych zmianach w Polityce, zasadniczo – jeśli jest to możliwe – za pośrednictwem wiadomości e-mail, a w innych przypadkach za pośrednictwem Usługi (np. poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji). 

Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu przez nas zmian jest uznawane za akceptację tych zmian.

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, gmina: Wolsztyn, powiat: wolsztyński, województwo: wielkopolskie, Polska (NIP: 9231712219, REGON: 367706684), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział I Gospodarczy, pod numerem: 0000685412,  e-mail: rodo@heavykinematic.com.  Zatem podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest: Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. – dalej jako HKM. 
 1. Inspektor Danych Osobowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkowników powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Mateusza Semegen z którym kontakt jest możliwy mailowo pod adresem mateusz.semegen@heavykinematic.com lub telefonicznie pod numerem +48.570.312.901 
 1. Informacja dla mieszkańców Unii Europejskiej i osób przebywających na terenie Unii Europejskiej. 

W celu zapewnienia zgodności z wymogami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), niniejsza Polityka prywatności określa podstawę prawną, w oparciu o którą przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników Aplikacji, którzy są mieszkańcami UE lub przebywają na terenie UE. Polityka prywatności dostarcza tym Użytkownikom informacji wymaganych przez RODO. 


Należy pamiętać, że niektóre kraje poza UE nie mają takich samych przepisów w zakresie ochrony danych, natomiast podkreślamy, iż gwarantujemy, że wszelkie przekazywanie danych osobowych użytkowników, w przypadkach, w których do przekazywania mają zastosowanie przepisy inne niż  RODO, będzie podlegało odpowiednim lub właściwym stosownym zabezpieczeniom. 

 1. Ujawnianie Danych dotyczących poszczególnych krajów i regionów.

Poniżej, możesz sprawdzić jak będziemy ujawniać Twoje Dane osobowe, w zależności od miejsca Twojego zamieszkania. 

 • Mieszkańcy Australii.

Podejmujemy odpowiednie kroki, aby Dane osobowe Użytkowników były poprawne i aktualne. Jeśli Użytkownik mieszka w Australii, może złożyć wniosek o dostęp do Danych osobowych, które zostały zgromadzone przez nas na jego temat oraz o ich zmianę. Aby uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, Użytkownik powinien skontaktować się z nami na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com

Możemy pobierać opłaty za tę usługę i będziemy reagować na uzasadnione wnioski jak najszybciej, każdorazowo w terminie określonym przez przepisy prawa.

W przypadku jakichkolwiek skarg Użytkowników dotyczących sposobu postępowania z ich Danymi osobowymi prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub kontakt na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com wraz ze szczegółowym opisem skargi. Odpowiadamy na skargi tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach określonych prawem.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie chce początkowo złożyć do nas skargi lub jeśli jest niezadowolony z tego, jak proponujemy ją rozwiązać, może również złożyć skargę do urzędu australijskiego komisarza ds. informacji. 

Serwer na którym znajdują się dane osobowe jest dostarczany przez Microsoft Azure, który znajduje się w New South Wales.

 • Mieszkańcy Chin.

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki obchodzimy się z Danymi osobowymi Użytkowników, prosimy o kontakt z nami na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com. Z zasady Dane osobowe zgromadzone w Chinach będą przechowywane w Chinach. Jednakże świadczymy Usługi za pośrednictwem zasobów i serwerów zlokalizowanych na całym świecie (w tym w Unii Europejskiej.), co oznacza, że Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do innego kraju/regionu poza Chinami lub dostępne w innym kraju/regionie poza Chinami. Przepisy i zasady dotyczące ochrony Danych i prywatności w tych krajach/regionach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w Chinach. W takich okolicznościach HEAVY KINEMATIC MACHINES będzie nadal chronić Państwa Dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z tym, czego oczekuje prawo chińskie (np. uzyskamy zgodę Użytkownika na przekazanie jego Danych osobowych lub zdezidentyfikujemy je przed ich przekazaniem).  Użytkownik może decydować, że nie przekaże spółce HEAVY KINEMATIC MACHINES swoich Danych osobowych. Możliwe jednak, że wówczas nie będzie mógł w pełni korzystać z Usługi. 

 • Mieszkańcy Hongkongu .

Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES podejmie odpowiednie kroki, aby Dane osobowe Użytkowników były poprawne i aktualne. Jeśli Użytkownik mieszka w Hongkongu, może złożyć wniosek o dostęp do Danych osobowych, które zostały zgromadzone przez HEAVY KINEMATIC MACHINES na jego temat oraz o ich zmianę. Aby uzyskać dostęp do Danych osobowych, prosimy o kontakt na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com. Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES może pobierać opłaty za tę usługę i będzie reagować na uzasadnione wnioski jak najszybciej, każdorazowo w terminie określonym przez przepisy prawa. 

Zgoda Użytkownika na wykorzystywanie lub udostępnianie Danych osobowych w celach marketingowych: Użytkownik może zdecydować, że nie przekaże spółce HEAVY KINEMATIC MACHINES swoich Danych osobowych. Możliwe jednak, że wówczas nie będzie mógł w pełni korzystać z naszej Usługi. HEAVY KINEMATIC MACHINES może wykorzystać Dane osobowe Użytkownika, aby komunikować się z nim w sprawie zakupionych lub używanych produktów lub Usług HEAVY KINEMATIC MACHINES i powiadamiać o innych produktach, promocjach i usługach, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Możemy również udostępniać Dane osobowe naszej rodzinie firm, partnerom reklamowym, partnerom handlowym, sprzedawcom i dostawcom, którzy dostarczają Użytkownikowi produkty i usługi dla własnych celów marketingowych. Zgodę można wyrazić za pośrednictwem metod opisanych w następnej części.

Jak wyrazić zgodę i zrezygnować: Użytkownik może wyrazić zgodę na kilka sposobów, w tym: (i) poprzez zaznaczenie pola wyboru, aby wyrazić zgodę na przekazywanie nam Danych osobowych za pośrednictwem naszych usług lub formularza (w tym wzięcie udziału w promocjach); lub zaznaczenie pola wyboru, aby wyrazić zgodę na rejestrację lub założenie u nas konta. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych, bezpłatnie.

 • Mieszkańcy Indonezji, Malezji, Filipin i Singapuru 

Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES podejmie odpowiednie kroki, aby Dane osobowe Użytkowników były poprawne i aktualne. Jeśli Użytkownik mieszka w Indonezji, Malezji, Singapurze lub na Filipinach, może złożyć wniosek o dostęp do Danych osobowych, które zostały zgromadzone przez HEAVY KINEMATIC MACHINES na jego temat, ich zmianę lub usunięcie, lub wnieść sprzeciw w związku z nimi. Aby uzyskać dostęp do Danych osobowych, proszę się z nami skontaktować na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com.  Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES może pobierać opłaty za tę usługę i będzie reagować na uzasadnione wnioski jak najszybciej, każdorazowo w terminie określonym przez przepisy prawa.

 • Mieszkańcy Meksyku .

Korzystanie z usług jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na gromadzenie, wykorzystywanie oraz przesyłanie jego Danych osobowych (zgodnie z prawem Meksyku) w celu przetwarzania ich w Unii Europejskiej w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES podejmie odpowiednie kroki, aby Dane osobowe Użytkowników były poprawne i aktualne. Jeśli Użytkownik mieszka w Meksyku, może złożyć wniosek o dostęp do Danych osobowych, które zostały zgromadzone przez HEAVY KINEMATIC MACHINES na jego temat, ich zmianę, anulowanie lub wnieść sprzeciw w związku z nimi. Aby uzyskać dostęp do Danych osobowych, proszę się z nami skontaktować na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com. Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES może pobierać opłaty za tę usługę dostępu zgodnie z obowiązującym prawem i będzie reagować na uzasadnione wnioski jak najszybciej, każdorazowo w terminie określonym przez przepisy prawa.

 • Mieszkańcy Nowej Zelandii .

Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES podejmie odpowiednie kroki, aby Dane osobowe Użytkowników były poprawne i aktualne. Jeśli Użytkownik mieszka w Nowej Zelandii, może złożyć wniosek o dostęp do Danych osobowych, które zostały zgromadzone przez HEAVY KINEMATIC MACHINES na jego temat, oraz o ich zmianę. Aby uzyskać dostęp do Danych osobowych, proszę się z nami skontaktować na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com. Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES może pobierać opłaty za tę usługę i będzie reagować na uzasadnione wnioski jak najszybciej, każdorazowo w terminie określonym przez przepisy prawa.

 • Mieszkańcy Korei Południowej. 

Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES podejmie odpowiednie kroki, aby Dane osobowe Użytkowników były poprawne i aktualne. Jeśli Użytkownik mieszka w Korei Południowej, może  złożyć wniosek o dostęp do Danych osobowych, które zostały zgromadzone przez HEAVY KINEMATIC MACHINES na jego temat, ich zmianę lub usunięcie, lub wnieść sprzeciw w związku z nimi. Aby uzyskać dostęp do Danych osobowych, proszę się z nami skontaktować na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES może pobierać opłaty za tę usługę i będzie reagować na uzasadnione wnioski jak najszybciej, każdorazowo w terminie określonym przez przepisy prawa.

Zgodnie z obowiązującym prawem koreańskim Dane osobowe muszą być przechowywane przez następujące okresy:

 • Zapisy dotyczące umów lub ich anulowania, a także zapisy dotyczące płatności i dostawy towarów: 

Przyczyna przechowywania: Ustawa o ochronie konsumentów w transakcjach handlu elektronicznego itp.

Okres przechowywania: pięć lat

 • Dokumentacja zażaleń klientów lub rozstrzygania sporów:

Przyczyna przechowywania: Ustawa o ochronie konsumentów w transakcjach handlu elektronicznego itp.

Okres przechowywania: trzy lata

 • Dane służące do potwierdzania komunikacji:

Przyczyna przechowywania: Ustawa o ochronie prywatności w komunikacji

Okres przechowywania: trzy miesiące

 • Zapisy elektronicznych transakcji finansowych:

Przyczyna przechowywania: Ustawa o elektronicznych transakcjach finansowych

Okres przechowywania: pięć lat

Metoda i procedura niszczenia Danych osobowych: Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES przechowuje Dane osobowe Użytkowników: a) tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia na rzecz Użytkownika  Usług i/lub b) tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Dane osobowe są niszczone, gdy nie są już potrzebne do tych celów. Konkretny proces i metoda niszczenia są następujące: a) Dane osobowe wydrukowane na papierze są niszczone, spalane, formowane w pulpę, proszkowane lub spopielane; oraz b) Dane osobowe przechowywane w formie elektronicznej są usuwane przy użyciu technologii opracowanej w celu uniemożliwienia odzyskania Danych osobowych.

 • Mieszkańcy Turcji.

Korzystanie z usług e-handlu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na gromadzenie, wykorzystywanie oraz przesyłanie jego Danych osobowych zebranych przez HEAVY KINEMATIC MACHINES w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane osobowe udostępniane HEAVY KINEMATIC MACHINES będą chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ich ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą i utratą, zgodnie z art. 12 Ustawy o ochronie Danych osobowych nr 6698.

Spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES podejmie odpowiednie kroki, aby  Dane osobowe Użytkownika były poprawne i aktualne. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność informacji przekazanych przez niego do HEAVY KINEMATIC MACHINES i musi pamiętać, że jest to ważne w kontekście wykonywania jego praw do Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie Danych osobowych nr 6698 i innymi stosownymi przepisami. Aby zaktualizować swoje Dane osobowe, prosimy o kontakt na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com.

Jeśli Użytkownik mieszka w Turcji, może złożyć wniosek o dostęp do Danych osobowych, które zostały zgromadzone przez HEAVY KINEMATIC MACHINES na jego temat, ich zmianę lub usunięcie, lub wnieść sprzeciw w związku z nimi. Aby zaktualizować swoje Dane osobowe, prosimy o kontakt na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES może pobierać opłaty za tę usługę i będzie reagować na uzasadnione wnioski jak najszybciej, każdorazowo w terminie określonym przez przepisy prawa. 

W przypadku gdy Dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do świadczenia naszych usług lub przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów i/lub upłynął okres przechowywania Danych zgodnie z obowiązującym prawem, Dane osobowe Użytkownika mogą zostać zanonimizowane i nadal być wykorzystywane w tej formie.

 • Mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

Jeśli Użytkownik mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, korzystanie z naszych usług oznacza jego zgodę na następujące warunki: 

 • Zrzeczenie się swoich praw do ochrony prywatności zgodnie z obowiązującym prawem;
 • HEAVY KINEMATIC MACHINES może ujawnić wszelkie informacje, które nam Użytkownik poda, w tym informacje, które Użytkownik może uznać za prywatne; oraz
 • HEAVY KINEMATIC MACHINES nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek publikacje poDanych nam przez Użytkownika informacji, w tym informacji, które można uznać za prywatne.

Prosimy nie korzystać z naszej Usługi, jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki prywatności.

 • Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. 

Prawa dotyczące ochrony prywatności w Kalifornii

Ustęp 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (California Civil Code) zezwala mieszkańcom stanu Kalifornia na składanie wniosków i uzyskanie listy dotyczącej Danych osobowych (jeżeli takie istnieją), które ujawniliśmy podmiotom zewnętrznym do bezpośrednich celów marketingowych tych podmiotów zewnętrznych w poprzednim roku kalendarzowym, oraz nazw i adresów tych podmiotów zewnętrznych. Wnioski można składać jedynie raz do roku i jest to bezpłatne.
W rozumieniu ustępu 1798.83 nie udostępniamy obecnie żadnych Danych osobowych podmiotom zewnętrznym do ich bezpośrednich celów marketingowych. Jeśli podejmiemy decyzję o udostępnieniu Danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym do ich bezpośrednich celów marketingowych, Użytkownik może wycofać zgodę na takie ujawnienie w dowolnym momencie, składając wniosek na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie dotyczy ujawniania Danych do celów innych niż marketingowe lub do celów związanych z wspieraniem naszych własnych działań marketingowych.
Ponadto Użytkownik poniżej osiemnastego roku życia zamieszkały w stanie Kalifornia może złożyć wniosek o usunięcie treści, które opublikował w naszej Usłudze. Wnioski można składać na nasze dane adresowe: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w  Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska lub e-mail: rodo@heavykinematic.com. Proszę mieć na uwadze, że złożenie takich wniosków nie gwarantuje całkowitego usunięcia treści. Możemy na przykład zatrzymać informacje w naszej wewnętrznej dokumentacji. Istnieje także możliwość, że podmiot zewnętrzny, który nie jest naszą własnością lub który nie pozostaje pod naszą kontrolą, skopiuje zamieszczone przez użytkownika treści i zamieści je gdzie indziej.

 1. Jakie kategorie Danych osobowych zbieramy na temat Użytkowników?
  1. Informacje identyfikujące – m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, zdjęcie profilowe, unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika, identyfikatory mediów społecznościowych i informacje przekazane nam za pośrednictwem konta Użytkownika Apple lub Google. Korzystamy z nich celem identyfikacji Użytkownika. 
  2. Dane kontaktowe – m.in. adres e-mail, identyfikator w mediach społecznościowych, inne kanały komunikacyjne, z których Użytkownik korzysta do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji. Korzystamy z nich w celu skontaktowania się z Użytkownikiem z różnych powodów zależnie od celu.
  3. Dane o lokalizacji – m.in. aktualna lokalizacja logowania (adres IP) lub lokalizacja GPS (jeżeli chcesz nam ją ujawnić, na przykład poprzez ustawienia urządzenia mobilnego) lub inne związane z telefonem Dane o lokalizacji (np. poprzez WiFi lub Bluetooth), mogące zawierać wskazówki na temat miejsca pobytu Użytkownika. Korzystamy z nich w celu świadczenia Usługi oraz wskazania lokalizacji urządzeń fitness z czujnikami SOLO.
  4. Informacje o rozmiarach – m.in. wzrost, waga, obwód klatki piersiowej, obwód bicepsa. Korzystamy z nich w celu świadczenia Usługi i informowania o możliwych efektywniejszych sposobach wykonywania ćwiczeń fitness. 
  5. Informacje z mediów społecznościowych – m.in. informacje uzyskane poprzez kontakty z nami w różnych kanałach mediów społecznościowych takich jak Apple, , Google itd., w tym publicznie dostępne informacje z mediów społecznościowych, takie jak identyfikatory Użytkownika w mediach społecznościowych, interakcje w mediach społecznościowych i publiczne dostępne wpisy, „polubienia” Użytkownika i inne reakcje, relacje Użytkownika w mediach społecznościowych, jego zdjęcia dostępne publicznie lub te, które nam wysyła przez wymienienie nas, a także śledzenie naszych wpisów w mediach społecznościowych przy użyciu identyfikatorów. Informacje te uzyskujemy z sieci mediów społecznościowych (np. Google, Apple) bezpośrednio lub pośrednio poprzez niezależne podmioty, z którymi jesteśmy związani umowami.
  6. Informacje o urządzeniach – m.in. informacje o  urządzeniach Użytkownika, wykorzystywanych do korzystania z Usługi. Obejmuje to m.in. adres IP, datę i godzinę logowania do Aplikacji, czas korzystania z Aplikacji, identyfikator i cechy urządzenia, typ i wersja urządzenia, system operacyjny
  7. Informacje o aktywności fizycznej – m.in. dane o sprawności fizycznej (na przykład godzina rozpoczęcia i zakończenia treningu, rodzaj aktywności, kategoria sportu), dane z czujników (m.in. ilość powtórzeń, podniesiona waga) i inne dane (np. Dane o lokalizacji aktywności fizycznej: adres siłowni, rodzaj używanego urządzenia) dotyczące Aplikacji. Korzystamy z nich do świadczenia Usługi, zapewniania wsparcia w osiąganiu lepszych wyników i ulepszenia treningów fitness naszych Użytkowników oraz określenia optymalnych rozwiązań treningowych dla Użytkowników w oparciu o ich schematy aktywności fizycznej.
  8. Informacje o preferencjach – m.in. preferowany język, miejsce logowania, jednostki (dystans, waga,), cele osobiste i motywacja (np. roczny cel w biegach, wadze), informacje o planie treningowym (np. data rozpoczęcia, plan treningowy, powiązane ćwiczenia kondycyjne), i opinie o Usłudze. Korzystamy z nich, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
 1. W jaki sposób zbieramy Dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników zbieramy bezpośrednio od Użytkowników lub przy pomocy technologii automatycznego gromadzenia Danych. Więcej poniżej. 

 1. Zbieranie Danych osobowych bezpośrednio od Użytkowników. 

Przetwarzamy Dane osobowe, które jako Użytkownik Usługi udostępniasz nam korzystając z Usługi, w tym:

 1. podczas pobierania Aplikacji:

Gromadzimy Dane:

 • kraj instalacji;
 • model telefonu;
 • wersja systemu operacyjnego;
 • wersja zainstalowanej aplikacji;
 • wersja do której aplikacja została zaktualizowana.
 1. podczas uruchomienia Aplikacji bez rejestracji Konta Użytkownika:

Dane – np.: statystyki ćwiczeń – zapisywane są wyłącznie lokalnie na urządzeniu mobilnym Użytkownika, na którym korzysta z Usługi. Otrzymujemy jedynie informację o:

 • model telefonu;
 • wersja systemu operacyjnego;
 • wersja zainstalowanej aplikacji;
 • wersja do której aplikacja została zaktualizowana;
 • anonimowe dane badające w jaki sposób oraz z jakich funkcji najczęściej użytkownik korzysta;
 • przybliżony czas podczas którego Użytkownik korzystał z aplikacji. 
 1. podczas rejestracji Konta Użytkownika:

Zakładając Konto, Użytkownik musi podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię, płeć, wzrost i waga. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta. W ramach edycji Danych Konta Użytkownik może podać swoje dalej idące dane. 

 1. Jeśli Użytkownik rejestruje Konto za pośrednictwem mediów społecznościowych

Usługa logowania jednokrotnego (SSO) jest świadczona przez:

 • Apple Inc, One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, USA i jej podmioty stowarzyszone (zwane łącznie “Apple”). 
 • . Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, „Google”): Imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe.

Więcej informacji na temat przetwarzania Danych w związku z logowaniem się do Usługi przy pomocy Serwisów społecznościowych znajdziesz w regulaminach i politykach tych Serwisów społecznościowych:

 1. podczas interakcji z Usługą:
 • poprzez wprowadzanie przez Użytkownika Danych do Usługi:

Do Usługi Użytkownik może wprowadzać różnego rodzaju dane dot. jego osoby, w tym dane kontaktowe, dane dotyczące jego parametrów fizycznych lub parametrów treningowych, dane dotyczące celów kondycji fizycznej, wzrostu, wagi, pomiarów poziomu sprawności fizycznej oraz podobnych rodzajów danych dotyczących stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej (np. czasu aktywności, ilości wykonanych powtórzeń). Gromadzimy te dane w celu świadczenia Usługi oraz dostarczania sugestii dotyczących sposobu efektywniejszego wykonywania ćwiczeń fitness.

 • gdy Użytkownik korzysta z Usługi przy użyciu czujników umieszczonych na urządzeniu do ćwiczeń fitness SOLO

Dane zbierane przez czujniki SOLO umieszczone na sprzęcie do ćwiczeń fitness dotyczą parametrów wykonywanego ćwiczenia, np.: podniesiony ciężar, ilość serii oraz powtórzeń, przebiegnięty dystans, prędkość Gromadzimy te dane w celu świadczenia Usługi oraz dostarczania sugestii dotyczących sposobu efektywniejszego wykonywania ćwiczeń fitness. Dane zbierane są za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez aktywowanie czujników przy pomocy Aplikacji. Podczas korzystania z czujników, możemy gromadzić również określone informacje na temat urządzenia fitness, z którego Użytkownik korzysta  (m.in. jego numer seryjny, adres Bluetooth, rodzaj maszyny, stan baterii) oraz urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja, w tym: model telefonu oraz wersja systemu operacyjnego. W naszym systemie każda maszyna jest przypisana do konkretnej siłowni przez co, na potrzeby świadczenia Usługi, możliwe jest powiązanie maszyny z lokalizacją siłowni a jednocześnie miejscem, w którym użytkownik ćwiczył.

 1. gdy Użytkownik wyraził zgodę  na gromadzenie Danych lokalizacyjnych:

„Dane Lokalizacyjne” oznaczają przybliżoną lokalizację lub, za zgodą Użytkownika, dokładną lokalizację. Dane te wykorzystujemy do utworzenia Konta Użytkownika oraz do świadczenia Usługi, w tym do rozwoju, udoskonalania i poprawiania naszej Usługi. Dane te wykorzystujemy również do celów wewnętrznych związanych z określonymi badaniami, analizami, innowacjami, testowaniem, monitorowaniem, komunikacją z Użytkownikiem, zarządzaniem ryzykiem i celami administracyjnymi. Podanie Danych lokalizacyjnych jest dobrowolne, ale wyrażenie zgody na ich udostępnienie przez Użytkownika jest niezbędne do uruchomienia Usługi.

W ramach funkcjonalności naszej Usługi możemy zbierać dokładne Dane lokalizacyjne Użytkowników Usługi takie jak: dokładna lokalizacja urządzenia użytkownika za pomocą technologii GPS.  Możemy zbierać dokładne Dane lokalizacyjne na kilka sposobów, na przykład za pośrednictwem operatora sieci komórkowej, w oparciu o lokalizację punktu dostępu WiFi lub bezpośrednio z urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z Usługi.  Sposób gromadzenia dokładnych Danych lokalizacyjnych będzie różnił się w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym Użytkownika, przy pomocy którego korzysta z Usługi. W każdym razie nie będziemy gromadzić dokładnych Danych lokalizacyjnych, jeśli Użytkownik na to nie „zezwoli”. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na gromadzenie dokładnych Danych lokalizacyjnych przez Aplikację, wówczas nie będziemy ich gromadzić. Podanie dokładnych Danych lokalizacyjnych jest dobrowolne oraz nie jest niezbędne do uruchomienia Usługi. Nie podanie dokładnych Danych lokalizacyjnych może powodować niemożność skorzystania z niektórych funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi. 

 1. gdy Użytkownik komunikuje się z nami lub wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych: 

Dane osobowe gromadzimy, gdy Użytkownik komunikuje się z nami lub zapisuje się do otrzymywania informacji handlowych lub marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień push lub wiadomości tekstowych — w tym na wskazany adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.

Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych, możemy wykorzystać jego Dane osobowe i inne informacje, aby komunikować się z nim  w sprawie Usługi,  powiadamiać  o innych naszych produktach lub usługach, a także dla innych celów marketingowych. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji, rejestrując się i logując do swojego Konta.

Usługa wysyła do Użytkowników m.in. następujące powiadomienia PUSH:

 • przypomnienie o treningu;
 • aktualnych promocjach na siłowni, której znajduje się użytkownik;
 • powiadomienie o zwolnieniu używanej wcześniej maszyny przez innego użytkownika;

      Użytkownik może wybrać w Aplikacji, które z powiadomień PUSH otrzymywać.

Na potrzeby wysyłania powiadomień PUSH Aplikacja wykorzystuje unikalny identyfikator urządzenia, wersję językową ustawioną w urządzeniu oraz wersję systemu i model urządzenia, które są wysyłane i przechowywane na serwerze. Do wysyłania powiadomień PUSH jest wykorzystywana serwis Firebase, której strona internetowa oraz polityka prywatności znajduje się pod adresem https://firebase.google.com/support/privacy?hl=pl. Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie powiadomień PUSH w ustawieniach urządzenia mobilnego jak również zrezygnować z otrzymywania powiadomień w ustawieniach Aplikacji. Więcej na temat przetwarzania Twoich Danych w związku z korzystaniem z Firebase znajdziesz poniżej. 

Bez względu na preferencje Użytkowania,  możemy wysyłać mu powiadomienia związane z wykonywaniem Usługi, takie jak zmiany Regulaminu lub Polityki, przerwy techniczne lub inne formalne wiadomości związane z Usługą, z której Użytkownik korzysta. 

Możemy wykorzystać Dane osobowe Użytkownika, aby odpowiedzieć na jego prośby dotyczące wsparcia technicznego, usług internetowych, informacji na temat produktów lub na dowolny inny rodzaj komunikacji zainicjowany przez Użytkownika. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w celu odpowiadania na jego prośby, zapytania i skargi.

 1. gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do produktów i usług podmiotów zewnętrznych:

Możemy zezwolić Użytkownikowi na rejestrację i płacenie za produkty i usługi podmiotów zewnętrznych lub w inny sposób współdziałać z inną stroną internetową, aplikacją mobilną lub lokalizacją internetową (łącznie „Strony podmiotów zewnętrznych”) za pośrednictwem naszych Usług, a także możemy gromadzić Dane osobowe, które Użytkownik udostępnia Stronom podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem naszej Usługi. W takim przypadku poinformujemy Użytkownika o dalszych szczegółach dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas jego Danych osobowych.

 1. gdy Użytkownik łączy się z Usługą za pośrednictwem serwisów społecznościowych:

Użytkownik może  uruchamiać naszą Usługę, logować się do niej lub rejestrować się w niej za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych lub serwisów społecznościowych, (dalej jako: „Serwisy społecznościowe”). Gdy Użytkownik łączy się z Usługą za pośrednictwem swojego konta w Serwisie społecznościowym, możemy gromadzić jego Dane osobowe, które w nim podał. Przykładowo, jeśli Użytkownik zaloguje się do  Usługi przy użyciu Danych uwierzytelniających Google, za jego zgodą z jego profilu możemy pobrać takie Dane osobowe, których gromadzenie jest dozwolone w Regulaminie tego podmiotu, czyli np. jego adres e-mail, zdjęcie profilowe. Dane te są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Usługi  (np. w celu ułatwienia łączenia się z usługą).  Jeśli Użytkownik nie chce przekazywać nam takich Danych, będzie musiał zmodyfikować swoje  ustawienia prywatności na swoim koncie w Serwisie społecznościowym lub wybrać inny dostępny sposób rejestracji/ logowania do Usługi. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych w związku z logowaniem się do Usługi przy pomocy Serwisów społecznościowych znajdziesz w regulaminach i politykach tych Serwisów społecznościowych:

 1. gdy Użytkownik korzysta z plików cookie, identyfikatorów urządzeń, Danych pochodzących ze środowiska oraz innych technologii śledzenia: 

Możemy gromadzić niektóre Dane osobowe za pomocą plików cookie i innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne, identyfikatory urządzeń, geolokalizacja, lokalna pamięć masowa HTML5, pliki cookie, flash i adresy IP.  Więcej informacji i opcji kontroli lub rezygnacji z niektórych sposobów zbierania lub wykorzystywania Danych dostępnych jest w  dalszej części Polityki. 

 1. gdy agregujemy lub centralizujemy Dane:

Agregujemy i centralizujemy Dane osobowe Użytkowników do celów analizy, innowacji oraz w celu zapewnienia Użytkownikom rozszerzonych funkcjonalności Usługi. Aplikacja wykorzystuje Google Analytics dla Firebase do anonimowego zbierania statystyk pobrań i działania Aplikacji oraz zachowania Użytkowników w Aplikacji. Biblioteka dostarcza m.in. Danych statystycznych o liczbie instalacji Aplikacji, retencji Użytkowników, czasie spędzonym w Aplikacji, występujących błędach, używanych wersjach systemu operacyjnego, wersjach Aplikacji, modelach urządzeń, używanych funkcjach Aplikacji. Więcej na temat przetwarzania Twoich Danych w związku z korzystaniem z Google Analytics dla Firebase znajdziesz poniżej.

 1. gdy przestrzegamy wymogów prawnych lub zobowiązań, egzekwujemy prawo:

Możemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w celu przestrzegania prawa, przepisów, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub w celu pomocy w dochodzeniu, ochrony i obrony naszych praw i własności, praw lub bezpieczeństwa osób trzecich, w celu egzekwowania naszego Regulaminu użytkowania, niniejszej Polityki prywatności lub umów z osobami trzecimi (np. w celu rozpatrzenia reklamacji czy realizacji prawa odstąpienia od Umowy). 

 1. gdy Użytkownik bierze udział w naszej ankiecie: 

Kiedy Użytkownik wypełnia nasza ankietę, zbieramy Dane osobowe widoczne w formularzu ankiety,  oraz adres IP Użytkownika oraz podpis przeglądarki Użytkownika jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

 1. Zbieranie Danych osobowych  Użytkowników  przy pomocy technologii automatycznego gromadzenia Danych (w tym Cookies).
 1. Firebase Cloud Messaging

Firebase Cloud Messaging to usługa wysyłania wiadomości dostarczana przez Google, Inc. Firebase Cloud Messaging umożliwia nam wysyłanie wiadomości i powiadomień do Użytkowników Usługi na platformach takich jak Android oraz iOS. Wiadomości mogą być wysyłane do pojedynczych urządzeń, grup urządzeń lub określonych tematów lub segmentów Użytkowników. Korzystamy z Firebase Cloud Messaging w celu np.: informowania o promocjach na danej siłowni (informacja przekazywana za zgodą danego Użytkownika), przypomnieniach o treningu, zmianach w Regulaminie, pracach technicznych. Firebase Cloud Messaging używa identyfikatorów instancji do określenia, na które urządzenia mają być dostarczane wiadomości. Dane przetwarzane w ramach funkcjonalności Firebase Cloud Messaging są co do zasady zanonimizowane. Anonimizacja pozwala na trwałe usunięcie powiązań między Danymi osobowymi, a osobą, której dotyczą. Firebase przechowuje identyfikatory instancji w ciągu 180 dni.

Dostawcą Firebase Cloud Messaging jest Google Inc. z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, która posiada siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej tam zlokalizowanej. Może to powodować dokonywanie transferu Danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku odbiorcą Danych osobowych Użytkowników w wyżej wymienionym państwie trzecim będzie firma Google LLC, której powierzyliśmy przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników jako podmiotowi przetwarzającemu, z uwagi na świadczenie na naszą rzecz usługi Firebase Cloud Messaging. 

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Danych osobowych Użytkowników za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono określone  podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkowników. Otóż wszystkie usługi Google mają wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Dane osobowe Użytkowników i pozwalają wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dane chronione są przed nieuprawnionym dostępem, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Działania z zakresu bezpieczeństwa obejmują m.in.: szyfrowanie zapewniające prywatność Danych podczas ich przesyłania; szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak: bezpieczne przeglądanie, sprawdzanie zabezpieczeń i weryfikacja dwuetapowa dostępu do Danych; kontrolowanie procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do systemów Google. Stosowane jest ograniczenie dostępu do Danych osobowych. Mają go tylko przedstawiciele Google, którzy ich potrzebują w celu ich przetworzenia. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy. Usługa Firebase Cloud Messaging objęta jest certyfikatem zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Więcej o bezpieczeństwie Danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi, w której korzystamy z Firebase Cloud Messaging  znajdziesz tutaj:  https://firebase.google.com/support/privacy?hl=pl 

W każdej chwili,  przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich Danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, kopii klauzul umownych, skróconego opisu środków bezpieczeństwa oraz kopii każdej umowy dotyczącej usługi podwykonawstwa przetwarzania Danych.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie informacji mających charakter handlowy lub marketingowy – jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Użytkownika.

W pozostałych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest realizowany przez nas prawnie uzasadniony interes polegający na kontaktowaniu się z Użytkownikami w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi. Test równowagi dostępny na życzenie. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu.

 1. Google Analytics dla Firebase (dla aplikacji mobilnych).

Google Analytics dla Firebase to funkcjonalność analityczne. Aplikacja wykorzystuje Google Analytics dla Firebase do anonimowego zbierania statystyk pobrań i działania Aplikacji oraz zachowania Użytkowników w Aplikacji. Biblioteka dostarcza m.in. Danych statystycznych o liczbie instalacji Aplikacji, retencji Użytkowników, czasie spędzonym w Aplikacji, występujących błędach, używanych wersjach systemu operacyjnego, wersjach Aplikacji, modelach urządzeń, używanych funkcjach Aplikacji. 

Google Analytics dla Firebase zbiera określone informacje, które obejmują: liczbę użytkowników i sesji,     czas trwania sesji, system operacyjny, modele urządzeń, pierwsze uruchomienie, otwarcie Aplikacji, lokalizację geograficzną (kraj), aktualizacje Aplikacji, zakupy w Aplikacji.

Dostawcą Google Analytics dla Firebase jest jest Google Inc.  z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, która posiada siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej tam zlokalizowanej. Może to powodować dokonywanie transferu Danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku odbiorcą Danych osobowych Użytkowników w wyżej wymienionym państwie trzecim będzie firma Google LLC, której powierzyliśmy przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników jako podmiotowi przetwarzającemu, z uwagi na świadczenie na naszą rzecz usługi Google Analytics dla Firebase. 

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Danych osobowych Użytkowników za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono określone  podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkowników. Otóż wszystkie usługi Google mają wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Dane osobowe Użytkowników i pozwalają wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dane chronione są przed nieuprawnionym dostępem, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Działania z zakresu bezpieczeństwa obejmują m.in.: szyfrowanie zapewniające prywatność Danych podczas ich przesyłania; szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak: bezpieczne przeglądanie, sprawdzanie zabezpieczeń i weryfikacja dwuetapowa dostępu do Danych; kontrolowanie procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do systemów Google. Stosowane jest ograniczenie dostępu do Danych osobowych. Mają go tylko przedstawiciele Google, którzy ich potrzebują w celu ich przetworzenia. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy. Usługa Google Analytics dla Firebase objęta jest certyfikatem zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Więcej o bezpieczeństwie Danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi, w której korzystamy z Google Analytics dla Firebase  znajdziesz tutaj:  https://firebase.google.com/terms/analytics

W każdej chwili,  przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich Danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, kopii klauzul umownych, skróconego opisu środków bezpieczeństwa oraz kopii każdej umowy dotyczącej usługi podwykonawstwa przetwarzania Danych.

Podstawą prawną przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na: analizowaniu i stałym podnoszenia komfortu korzystania z Usługi. za pomocą statystyk  – usprawniania Usługi i sprawiania, że będzie bardziej interesujące dla Użytkowników Test równowagi dostępny na życzenie. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Danych Użytkowników:

10.1. zgody Użytkowników – o które poprosimy: 

Wyrażenie zgody przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być wyrażona na różne sposoby, np. poprzez wpisanie Danych do Aplikacji, wypełnienie formularzy kontaktowych czy ankiety, poprzez wysłanie korespondencji. Przy formularzach będziemy pytali Użytkowników o zgodę na przetwarzanie ich Danych osobowych, m. in. w celu przekazywania im elektronicznych informacji handlowych i marketingowych na nasz temat i na temat naszych towarów lub usług. Uzupełnienie samego formularza bez zaznaczenia zgód będzie oznaczać, że przekazane nam Dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu dla którego dedykowany był formularz, np. formularz kontaktowy – w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Wyrażenie zgód umieszczonych przy formularzu będzie oznaczać, że Dane Użytkowników będziemy przetwarzać we własnych celach marketingowych i kierować do nich informacje handlowe lub marketingowe naszej firmy.

O jakie zgody możemy prosić Użytkowników:

 • o wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny, za pośrednictwem wiadomości SMS/tekstowych, /PUSH/lub wiadomości e-mail w sprawie naszych innych ofert, produktów, promocji, wydarzeń lub usług, a także w innych celach marketingowych lub handlowych;
 • o wyrażenie zgody na ich gromadzenie Danych podczas korzystania przez Użytkowników z Usługi (zgoda ta może zostać przechwycona na poziomie systemu operacyjnego) – jeśli Użytkownik zdecyduje nie podawać tych informacji, niektóre funkcje Usługi mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo;
 • o wyrażenie zgody na gromadzenie Danych lokalizacyjnych – nasza Usługa wymaga podania tych Danych w celu świadczenia Usług. Jeśli Użytkownik zdecyduje się nie podawać tych informacji, niektóre funkcje Usługi mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo. Dane lokalizacyjne mogą być wykorzystywane do wyświetlania Użytkownikowi np.: najbliższych siłowni, przybliżonej ilości gości na siłowni zanim użytkownik zaloguje się do maszyny.
 • o wyrażenie zgody na wykorzystanie Danych osobowych do celów badawczych;
 • o wyrażenie zgody na skontaktowanie się w celu przeprowadzenia badań rynkowych;

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, Użytkownik może skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany na naszych stronach, tj. rodo@heavykinematic.com. Może również kierować do nas korespondencję listowną na adres: Heavy Kinematic Machines sp. z o.o., Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska. 

Dodatkowo Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych w formie e-maili, wiadomości tekstowych (w tym telefonicznych) i powiadomień push, odpowiednio: 

 • klikając link na końcu e-maila marketingowego lub handlowego, 
 • zmieniając ustawienia swojego urządzenia mobilnego w zakresie powiadomień push lub 
 • zmieniając parametry ustawień na swoim Koncie. 

10.2. zawartej pomiędzy nami umowy (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną): 

Będziemy przetwarzać Dane Użytkownika, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonywania umowy, której jest on stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy.

10.3. obowiązku prawnego:

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Dane Użytkownika z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

10.4. prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią:

Dane Użytkowników będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Nie będziemy jednak przetwarzać Danych osobowych Użytkowników w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały ich interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkowników. W  każdym przypadku, w którym podstawą prawną przetwarzania Danych Użytkowników jest nasz prawnie uzasadniony interes, przeprowadziliśmy Test równowagi, który jest dostępny na życzenie Użytkownika. Tym samym informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Dane Użytkowników dla celów:

 • Komunikacji. Komunikowanie się z Użytkownikiem odnośnie Usługi, w tym dostarczanie ważnych powiadomień dotyczących zmian w Regulaminie czy Polityce, a także odpowiadanie na prośby, zapytania i skargi. Możemy wysyłać ściśle niezbędne wiadomości, w tym wiadomości e-mail, nawet jeśli Użytkownik zrezygnował  z otrzymywania innych wiadomości e-mail lub komunikatów od HKM. Tego typu komunikaty nie wymagają zgody.
 • Ankiety. Wysyłanie do Użytkowników ankiet w związku z Usługą, o ile nie mają one charakteru komercyjnego.
 • Zgodność z prawem i bezpieczeństwem publicznym. Ochrona i obrona naszych praw i własności lub praw lub bezpieczeństwa osób trzecich.
 • Doskonalenie i rozwój. Rozwój, dostarczanie, ulepszanie i udoskonalanie Usługi, w tym umożliwienie korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności Usługi. Do celów wewnętrznych związanych z określonymi badaniami, analizami, innowacjami, testowaniem, monitorowaniem,  zarządzaniem ryzykiem i celami administracyjnymi. 
 • Egzekwowanie terminów i zawiadomienia. W celu wyegzekwowania naszego Regulaminu, niniejszej Polityki lub umów z podmiotami zewnętrznymi. 
 • Połączenia lub przejęcia. W celu wsparcia planowanej reorganizacji lub faktycznej reorganizacji naszej działalności, w związku z finansowaniem, sprzedażą lub inną transakcją obejmującą zbycie całości lub części naszej działalności lub aktywów, w tym w celu umożliwienia przeprowadzenia badania due diligence wymaganego do podjęcia decyzji o kontynuowaniu transakcji. 

Użytkownikowi przysługuje  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, gdy:

 • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do sytuacji Użytkownika (uzasadniająca ten sprzeciw), a Dane Użytkownika przetwarzamy: * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
 • zawsze, gdy Dane Użytkownika przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego  
 1. W jakich celach będziemy przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników?
  1. Udostępniania naszej Usługi do korzystania przez Użytkowników, tj. celu zawarcia z Użytkownikiem umowy świadczenia Usługi  w ramach prowadzonej przez nas działalności – na podstawie zainteresowania Usługą  i podjętymi przez Użytkownika czynności zmierzających do zawarcia Umowy (w tym m.in. poświadczania dostępu do Konta, wyświetlania działań Użytkownika w zakresie jego sprawności i aktywności fizycznych, wyświetlania postępu treningów i statystyk).
  2. Zarządzania i usprawniania naszej działalności, w tym w celach analitycznych przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Usługi, ulepszanie naszej oferty, podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes, w tym m.in. monitorowanie, analizowanie i podnoszenie komfortu korzystania z Usługi, ochrony lub zabezpieczenia integralności Usługi, jakości działania i funkcjonowania, badania i rozwoju Usługi. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu, a test równowagi dostępny jest na życzenie. 
  3. Kontaktowania się oraz interakcji z Użytkownikiem, w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną do nas wiadomość, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem.  Przysługuje Ci prawo sprzeciwu, a test równowagi dostępny jest na życzenie. (test równowagi dostępny na życzenie). Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy – przetwarzanie Danych nastąpi w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.
  4. Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Użytkownika lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania Danych mogą być przepisy prawa lub nasz prawnie uzasadniony interes (wówczas przysługuje Ci prawo sprzeciwu, a test równowagi dostępny jest na życzenie.).
  5. Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania Danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.
  6. Marketingu bezpośredniego usług własnych polegającego na kontaktowaniu się i przekazywaniu informacji handlowych lub marketingowych dotyczących nas  oraz naszych produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  (DO CZASU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU – test równowagi dostępny na życzenie), z tym zastrzeżeniem, że używanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (n. e-mail, telefon, wiadomości push) będzie się odbywać na podstawie zgody Użytkownika (DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY), a przekazywanie tych informacji w formie newslettera obejmie tylko tych Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji (DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY lub zaprzestania wydawania Newslettera). Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych i powiadomień push, klikając link na końcu e-maila marketingowego lub zmieniając ustawienia swojego urządzenia mobilnego dotyczące powiadomienia push lub zmieniając ustawienia swojego Konta Użytkownika. 
 2. Czy podanie Danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

W przypadku zawarcia i wykonywania Umowy pobieramy tylko te Dane, bez których dana Umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie Danych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także Danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny. Zgoda na przetwarzanie Danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. 

UWAGA! Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Czy Państwa Dane  będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowana decyzji ,w tym profilowaniu? 

Nie, Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec nich skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływały. 

 1. Informacje na temat praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem Danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas  Danych osobowych Użytkowników, Użytkownikom przysługują następujące prawa: 

 1. prawo dostępu do Danych. 
 2. prawo do sprostowania Danych. 
 3. prawo do usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”). 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania. 
 5. prawo do przenoszenia Danych. 
 6. prawo do sprzeciwu.
 7. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
 8. prawo do wycofania zgody.
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Prawo dostępu do Danych przysługujące osobie, której Dane dotyczą. 
 2. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy jego Dane. Jeśli tak, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych oraz uzyskania informacji obejmujących: 
 1. cele przetwarzania,
 2. kategorie zebranych Danych, 
 3. wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione Dane, 
 4. planowany okres przechowywania Danych lub kryteria ustalania tego okresu, 
 5. wskazanie o przysługujących prawach, tj. prawie do sprostowania Danych, usunięcia Danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 6. źródła Danych, jeśli Dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której Dane dotyczą, 
 7. poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu  i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której Dane dotyczą, 
 8. przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli Dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 1. Możemy dostarczyć Użytkownikowi kopię jego Danych osobowych posiadanych przez nas.  Pierwsza kopia Danych jest bezpłatna. Za każdą kolejną kopię Danych możemy  pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 
 2. Jeżeli Użytkownik zwraca się do nas o kopię drogą elektroniczną – informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie. Użytkownik może poprosić o przekazanie kopii w inny sposób. 
 3. Jeżeli przetwarzamy duże ilości informacji o Użytkowniku  – możemy poprosić najpierw o wskazanie, o jakie konkretnie informacje Użytkownikowi chodzi. 
 1. Prawo do sprostowania Danych.
 1.  Użytkownik może żądać niezwłocznego sprostowania jego Danych osobowych – jeżeli Dane są nieprawidłowe. 
 2. Użytkownik może  żądać uzupełnienia jego Danych osobowych  – jeżeli Dane są niekompletne.  
 3. O sprostowaniu Danych Osobowych Użytkownika informujemy każdego odbiorcę, któremu ujawniono Dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 
 1. Prawo do usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”). 
 1. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich Danych osobowych, jeżeli:
  1. Dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
  2. podstawa przetwarzania była zgoda Użytkownika i tę zgodę Użytkownik cofnął (i nie mamy już innej podstawy prawnej przetwarzania Danych osobowych Użytkownika), 
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w jego indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
  4. Dane osobowe były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem, 
  5. Dane osobowe musimy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, 
  6. Dane osobowe Użytkownika zostały zebrane w związku z oferowaniem przez nas usług społeczeństwa informacyjnego, kierowanych do dzieci.  
 2. Jeśli Dane osobowe Użytkownika były przez nas upublicznione – podejmiemy działania w celu poinformowania podmiotów, którym Dane udostępniliśmy, o żądaniu Użytkownika. Działania te będą miały na celu usunięcie wszelkich łącz do tych Danych i ich kopi. Działania te podejmiemy w zakresie w jakim pozwoli nam na to technologia i przy uwzględnieniu kosztów realizacji tych działań. 
 3. Żądanie Użytkownika zostanie zrealizowane niezwłocznie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 
  2. do wywiązania się przez nas z ciążącego na nas prawnego obowiązku, 
  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia Danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, 
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania. 
 2. Użytkownik ma prawo wnieść żądanie o ograniczenie przetwarzania jego Danych, gdy:
 1. kwestionuje prawidłowość jego Danych osobowych (wtedy ograniczymy przetwarzanie do czasu sprawdzenia prawidłowości posiadanych Danych Użytkownika),  
 2. przetwarzamy Dane niezgodne z prawem, a mimo to Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych i w zamian żądają ograniczenia ich wykorzystywania, 
 3. my już nie potrzebujemy Danych Użytkownika, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czyje prawa są nadrzędne wobec dokonywanego przetwarzania – nasze czy Użytkownika?  
 5. Jeżeli ograniczymy przetwarzanie, to Dane osobowe Użytkownika możemy przetwarzać (ale z wyjątkiem przechowywania): 
 • wyłącznie za zgodą Użytkownika,  
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 
 1. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformujemy Użytkownika o tym.  
 2. O ograniczeniu przetwarzania Danych informujemy każdy podmiot, któremu ujawniliśmy Dane osobowe Użytkownika. Czynimy to w zakresie w jakim jest to możliwe, przy uwzględnieniu wysiłku jaki musimy w to włożyć. 
 1. Prawo do przenoszenia Danych. 

Realizacja żądania  Użytkownika nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw przysługujących Użytkownikowi. 

Jeżeli przekazane Dane osobowe Użytkownik będzie przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym –  jest on odpowiedzialny za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych Danych. 

 1. Użytkownik ma prawo żądać przeniesienia jego Danych osobowych. 
 2. Oznacza to, że Użytkownik prawo otrzymać jego Dane osobowe:
 • w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
 • nadającym się do odczytu maszynowego. 
 1. Dotyczy to jednak tylko tych Danych osobowych, które dostarczone nam zostały przez Użytkownika. 
 2. Użytkownik ma prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,  jeżeli:
  1. przetwarzamy te Dane  na podstawie zgody lub na podstawie umowy i
  2. przetwarzania dokonujemy w sposób zautomatyzowany. 
 3. Użytkownik ma prawo zażądać, by jego Dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Spełnimy to żądanie, o ile będzie to technicznie możliwe. 
 4. Wykonanie prawa do przeniesienia Danych osobowych nie wyklucza wniesienia przez Użytkownika żądania o usunięcie Danych osobowych. 
 5. Prawo do przeniesienia Danych osobowych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.
 1. Prawo do sprzeciwu.

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz  zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo sprzeciwu przysługuje Użytkownikowi gdy przetwarzamy jego Dane:
 1. w interesie publicznym,
 2. w ramach sprawowania władzy publicznej 
 3. na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,
 4. lub podlegają one profilowaniu

i zaistnieje szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw. 

 • Wówczas Użytkownik może wnieść sprzeciw w dowolnym momencie. 
 • Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Dane osobowe Użytkownika. 
 • Dane osobowe możemy przetwarzać dalej jedynie wtedy, gdy wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności Dane osobowe te stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Prawo sprzeciwu przysługuje Użytkownikowi również wtedy, gdy jego Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Wówczas Użytkownik może wnieść sprzeciw w dowolnym momencie.
 • Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego. Obowiązek ten zrealizujemy bez żadnych dodatkowych wyjątków. Zatem nie musi zaistnieć żadna szczególna sytuacja, aby żądanie Użytkownika zostało zrealizowane. 
 • Należy pamiętać, że pomimo takiego sprzeciwu, Dane osobowe Użytkownika mogą być nadal przetwarzane w innych celach.  
 1. Prawo sprzeciwu przysługuje również wtedy, gdy Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 • Wówczas Użytkownik może wnieść sprzeciw, gdy zaistnieje jakaś szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw.
 •  Sprzeciwu nie zrealizujemy, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym.
 1. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. 

W każdym momencie Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Danych osobowych Użytkowników zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 1. Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
 2. Uprawnienie nie dotyczy sytuacji, gdzie takie przetwarzanie:
 1. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a Użytkownikiem;
 2. jest dozwolona prawem, któremu podlegamy, a prawo to przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.
 1. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Dane osobowe Użytkownika będą profilowane przez nas, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 
 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać te Dane osobowe, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub Dane te są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego –  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. 
 4.  W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Danych osobowych nie wolno nam już przetwarzać do takich celów.
 1. Prawo do wycofania zgody.

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Jeżeli Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy na podstawie jego  zgody – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. 
 2. Ważne, aby wiedzieć, że: Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia tel: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Jeżeli zdaniem Użytkownika przetwarzania jego Danych osobowych dokonujemy sprzecznie z prawem – to Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzoru w stosunku do nas jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl, infolinia tel.: 606 950 000. Skargę można wnieść także w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 1. Uzyskiwanie dostępu, aktualizowanie i poprawianie informacji.
  1. Jeśli Użytkownik chce przejrzeć lub zmienić informacje o swoim Koncie lub informacje zamieszczone w Koncie, może to zrobić, logując się do Usługi i odwiedzając swoje Konto. 
  2. Użytkownik może również wysłać do nas wiadomość e-mail na adres rodo@heavykinematic.com,  aby poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie wszelkich Danych Konta lub informacji z Konta, które nam przekazał. Możemy nie przyjąć prośby o zmianę informacji, jeśli uważamy, że zmiana ta naruszy jakiekolwiek prawo lub wymóg prawny lub spowoduje, że informacje będą nieprawidłowe.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników?
  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia Usługi.
  2. Jeżeli Dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją łączącej nas Umowy, to przechowujemy je przez okres obowiązywania Umowy jednak nie krócej niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń które mogą z niej wyniknąć.
  3. Jeżeli Dane osobowe przetwarzamy w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, to przechowujemy je do momentu wygaśnięcia takiego prawnie uzasadnionego interesu,  lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego ich przetwarzania (zapoznaj się z informacją dotyczącą prawa sprzeciwu).
  4. Jeżeli Dane osobowe przetwarzamy w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi, to przechowujemy je przez okres czasu wynikający z przepisów dotyczących obowiązku prawnego w związku z którym dochodzi do ich przetwarzania. 
  5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na więcej niż jednej podstawie (realizacja umowy, nasz uzasadnionym interes, obowiązek prawny lub zgoda), to zaprzestaniemy ich dalszego przechowywania z chwilą kiedy żadna z tych podstaw nie będzie dalej obowiązywać.
  7. Co do zasady Dane osobowe musimy przechowywać tak długo, jak Użytkownik korzysta z Usługi. Jeżeli Użytkownik zakończy korzystanie z Usługi,  wszystkie jego Dane będące w naszym posiadaniu zostaną usunięte, z następującymi wyjątkami:
 • Dane osobowe ujawnione publicznie przez Użytkownika;
 • Dane osobowe potrzebne do spełnienia przez nas obowiązków umownych lub dochowania wymogów prawa nie zostaną usunięte, a jedynie w niezbędnym zakresie zminimalizowane.
 1. Komu ujawniamy Dane osobowe Użytkowników zebrane przez nas  w związku z korzystaniem z Usługi?
  1. Dane Użytkowników Usługi możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
 • podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu Usługi, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową;
 • odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np.  urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

 1. Dane Użytkowników Usługi możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:
 • jeżeli musimy udostępniać Dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw, np. kancelariom prawnym;
 • w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Danych.

 1. Dane Użytkownika możemy udostępniać na jego wyraźne życzenie innym podmiotom, np. sieciom  społecznościowym i komunikatorom. Użytkownik może ujawniać swoje statystyki zgromadzone w Aplikacji za pośrednictwem Google lub innych komunikatorów online, z których korzysta na swoim urządzeniu mobilnym. Uwaga: nie mamy wpływu ani wiedzy na temat zakresu i przyszłego korzystania z Danych przez sieci społecznościowe lub serwisy oferujące komunikatory online i nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez nie z ujawnionych w ten sposób Danych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Danego serwisu społecznościowego lub komunikatora online.
 2. Możemy bez ograniczeń ujawniać zbiorcze zanonimizowane informacje o Użytkownikach i Usługach, jak opisano w niniejszym dokumencie, a także informacje, które nie identyfikują żadnej osoby.
 3. Czy przekazujemy Dane osobowe Użytkowników zebrane przez nas  w związku z korzystaniem z Usługi poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe przetwarzane przez Usługę mieszczą się na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątek stanowią Dane osobowe  które przekazałeś nam kontaktując się na nasz adres mailowy  rodo@heavykinematic.com, zbierane automatycznie przez stosowaną technologię Firebase Cloud Messaging oraz Google Analytics dla Firebase. Szczegóły znajdziesz tutaj. 

Dostawcą hostingu poczty internetowej i ww. technologii jest Google Inc.  z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, która posiada siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej tam zlokalizowanej. Może to powodować dokonywanie transferu Danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku odbiorcą Danych osobowych Użytkowników w wyżej wymienionym państwie trzecim będzie firma Google LLC, której powierzyliśmy przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników jako podmiotowi przetwarzającemu, z uwagi na świadczenie na naszą rzecz usługi Google Analytics dla Firebase. 

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Danych osobowych Użytkowników za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono określone  podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkowników. Otóż wszystkie usługi Google mają wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Dane osobowe Użytkowników i pozwalają wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dane chronione są przed nieuprawnionym dostępem, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Działania z zakresu bezpieczeństwa obejmują m.in.: szyfrowanie zapewniające prywatność Danych podczas ich przesyłania; szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak: bezpieczne przeglądanie, sprawdzanie zabezpieczeń i weryfikacja dwuetapowa dostępu do Danych; kontrolowanie procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do systemów Google. Stosowane jest ograniczenie dostępu do Danych osobowych. Mają go tylko przedstawiciele Google, którzy ich potrzebują w celu ich przetworzenia. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy. Usługa Google Analytics dla Firebase objęta jest certyfikatem zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Więcej o bezpieczeństwie Danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi, w której korzystamy z Firebase Cloud Messaging  znajdziesz tutaj:  https://firebase.google.com/support/privacy?hl=pl 

Więcej o bezpieczeństwie Danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi, w której korzystamy z Google Analytics dla Firebase  znajdziesz tutaj:  https://firebase.google.com/terms/analytics

 1. Bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych.
  1. W celu ochrony danych osobowych naszych Użytkowników nasza Usługa korzysta z najnowszych i sprawdzonych sposobów zabezpieczeń takich jak m.in.: szyfrpowana pamięć w telefonia oraz połączenie z serwerami Usługi, klucze dostępowe o ograniczonym czasie ważności, szyfrowane połączenie z bazą danych, ochrona hasła przed dostępem łącznie z naszymi pracownikami – tylko Użytkownik zna hasło do swojego Konta, ochrona przed atakami typu SQL Injection
  2. Dane osobowe użytkowników z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego są przechowywane na serwerach mieszczących się na terenie EOG, a dane użytkowników spoza ww. terenu przechowywane są na serwerach poza EOG. 
  3. W ramach  przetwarzania  Danych  osobowych Użytkowników  dokładamy  należytej  staranności  do tego, aby Dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny. 
  4. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy przy przetwarzaniu Danych osobowych: 
 1. pozyskujemy Dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy Danych w sposób niezgodny z tymi celami;
 2. zbieramy Dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, czyli nie zbieramy ich „na zapas”;
 3. przetwarzamy Dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;
 4. dbamy  o  aktualność  i  poprawność  Danych  osobowych  i  niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski o sprostowanie czy aktualizację Danych;
 5. ograniczamy  przechowywanie  Danych  osobowych  jedynie  do  okresu  niezbędnego  dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania Danych;
 6. realizujemy prawo dostępu do Danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia Danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia  Danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Danych,  niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych, w tym profilowaniu;
 7. chronimy Dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą Danych osobowych;
 8. jeżeli Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony  stosowną  umową  o  powierzeniu  Danych  osobowych,  w  zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
 9. stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności;
 10. w ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia: 
 • zasady poufności – dbamy o to, aby Dane osobowe nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym; 
 • zasady integralności – chronimy Dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją; 
 • zasady dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do Danych, gdy zajdzie taka potrzeba. Każdy nasz współpracownik mający dostęp do Danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych Danych osobowych.
 1. regularnie testujemy, mierzymy i oceniamy skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.